Wikit


Synkronisten (reaaliaikaisten) keskustelutyövälineiden on todettu tukevan ryhmän työskentelyä ja työnjakoa. Lähtökohtana on hajautetun tiedonrakentelun malli, jossa tietoa luodaan ja siirretään vapaasti osallistujien kesken, ilman että ideoita täytyy jatkuvasti kierrättää ja hyväksyttää opettajalla. Wikit eroavat tässä suhteessa perinteisistä yhteisöllisen työskentelyn välineistä, sillä niissä työskentelyn kohteena eivät ole pelkästään ideat ja ajatukset, vaan niissä muokataan ja julkaistaan konkreettista sisältöä osana tiedonrakentelua. Wikeissä ei ole kenelläkään yksinoikeutta aineistojen hallintaan vaan kuka tahansa voi päättää mitä sanotaan (sisältö), kuinka sanotaan (järjestys) ja miten se tulisi sanoa (jakelu). Wikisivut ovat yleensä avoimia, mutta niihin voidaan asettaa rajattuja käyttöoikeuksia tai wikit voivat olla kokonaan suljettuja, tietyn yhteisön sisäisessä käytössä. (Fountain, 2005).

Wikien tarjoama äärimmäinen yhteisöllisyys on mullistamassa perinteisiä vallan ja tiedon välisiä suhteita. Wikit kirjaimellisesti mahdollistavat sekä yhteisöllisen tiedonrakentelun että samanaikaisen tiedon tuottamisen yhteisön ulkopuolisille lukijoille huomion ollessa enemmän tietoa luovassa yhteisössä itsessään kuin yksittäisessä oppijassa (Holmes, Tangney, FizGibbon, Savage & Mehan, 2004). Holmesin et al. (2001) mukaan wikejä hyödyntävät opettajat ja opiskelijat eivät ole pelkästään sitoutuneita omaan tiedon tuottamiseen, vaan ovat aktiivisesti luomassa tietoa, joka hyödyttää myös muita opiskelijoita. Tällaisista projekteista esimerkkejä ovat mm. seuraavat yhteisöt:

 1. WikiMedia säätiön projektit, joita ovat esimerkiksi avoin sanakirja Wiktionary, avoimet uutiset (WikiNews), avoin kasvisto WikiSpecieS ja se ehkä tunnetuin ja kansainvälisin hanke WikiPedia tietosanakirja, jonka suomenkielinenkin versio on varsin kattava
 2. EvoWiki , joka on lukijoidensa yhdessä kirjoittama tietosanakirja ihmiskunnan historiasta ja sen synnystä.
 3. SEEK , tieteellisen tutkimusprojektin wiki, jonka tavoitteena on olla wiki globaalille ekologian, ympäristön ja biodiversiteetin tutkimukselle.
 4. WikiBooks , kokoelma avoimia kirjoja, joita kuka tahansa voi muokata.
 5. WikiTravelGuide , avoin matkaopas, jonne kuka tahansa voi kirjoittaa kuvauksen matkakohteestaan tai omasta kaupungistaan/maastaan.
 • Kuten nämä muutamat esimerkit osoittavat, on wikiyhteisö jo tällä hetkellä levittäytynyt varsin useille elämänalueille. Wikeissä on havaittu olevan erityistä pedagogista potentiaalia, koska ne
  a) maksimoivat vuorovaikutuksen,
  b) ovat tasapuolisia ja demokraattisia,
  c) toimivat reaali-aikaisesti ja avoimesti,
  d) wikien julkinen työstäminen jakaa myös vastuun kirjoituksista opiskelijoiden kesken ja
  e) wikit edistävät neuvottelua jaetuista tavoitteista ja päämääristä. (Fountain, 2005).

  Opetuksessa wikejä voi hyödyntää joko täydentämällä olemassa olevia wikejä, kuten wikipedia tietosanakirjaa tai asentamalla oman wikin esimerkiksi koulun internet-sivujen yhteyteen. Wikiohjelmistoja on saatavilla runsaasti erilaisia esimerkiksi wikipedia.org –sivuston kautta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: