“Massiivisesti hajautettu yhteisöllisyys”


Internetistä on tullut viimeisten vuosien aikana yhä yhteisöllisempi toimijoiden verkosto. Uudenlaisten sisällöntuotanto- ja jakeluteknologioiden, kuten blogien ja wikien, avustuksella yhteisöllisyys korostuu uudella tavalla.

”Yhteisöllisen ja vapaan wikipedia tietosanakirjan, joka on luotu kymmenien tuhansien vapaa-ehtoisten toimesta ja koordinoitu täysin hajautetusti, yhtäkkinen ja odottamaton menestys kuvaa täysin uutta tapaa tuottaa sisältöä mittakaavaltaan valtavien yhteisöllisten verkostojen välityksellä (engl. Massively distributed collaboration)”. (Wikipedia contributors (2006). Massively distributed collaboration. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 07:54, February 16, 2006 from)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: