Blogit


Bloggaaminen on tällä hetkellä yksi Internetin nopeimmin kasvavista ilmiöistä ja blogit ovatkin vaivattomin tapa julkaista verkkosivuja mistä tahansa aiheesta. Wikipedian mukaan blogi on www-sivusto, jonne joko yksi tai useampi henkilö päivittäin tai melko säännöllisesti kirjoittaa tekstiä, tuo valokuvia, videoita, audiotiedostoja ja lisää linkkejä muihin sivustoihin. Blogeille on tyypillistä, että uudet tekstit ovat näkyvillä ja vanhat tekstit ovat luettavissa muuttumattomina uusista teksteistä huolimatta. Blogit voivat koostua yksittäisistä merkinnöistä tai artikkeleista, jotka muodostuvat verkkosivustoksi, jonka uusimmat merkinnät löytyvät sivuston etusivulla. Jokaisella merkinnällä on lisäksi pysyvä osoite (ns. permalinkki), joka mahdollistaa tiettyihin artikkeleihin viittaamisen myös sivuston ulkopuolelta. Blogin ylläpitämistä, hallinnointia ja sisällön tuottamista on ryhdytty kutsumaan bloggaamiseksi (engl. Blogging) ja henkilöä, joka kirjoittaa blogiin kutsutaan bloggaajaksi.
Blogien etuna on helppokäyttöisyys, sillä ne eroavat toimintaperiaatteiltaan radikaalisti perinteiseen www-sisällön tuottamiseen verrattuna. Uusien sivujen luominen on helppoa, sillä sisältö kirjoitetaan suoraan www-lomakkeeseen (tyypillisesti lomake sisältää kohdat otsikolle, kategorialle ja tekstikentälle), ja web-julkaisujärjestelmä muotoilee tekstistä blogimerkinnän ja arkistoi päivämäärän ja valitun kategorian perusteella myöhempää käyttöä varten. Julkaisujärjestelmä sallii myös merkintöjen helpon suodattamisen päivämäärän, kategorian, kirjoittajan tai jonkun muun muuttujan perusteella. Blogeja voi päivittää myös tietokoneelle asennettavien apuohjelmien, sähköpostin ja kamerakännykän välityksellä. Jälkimmäistä, teleoperaattoreita ja laitevalmistajia kiinnostavaa ilmiötä on ryhdytty kutsumaan MoBloggaamiseksi . Kamerakännykät ja yhteisölliset blogit voivat tehdä yksittäisistä henkilöistä eräänlaisia liikkuvia journalisteja, joka mahdollisesti tulee tasa-arvoistamaan tulevaisuuden tiedonvälitystä.
Blogimerkinnät ovat usein ajatuksia tai huomioita erilaisista asioista sekä linkitettyjä kommentteja muissa blogeissa esitettyihin merkintöihin. Yksittäiset blogit muodostavatkin yhdessä yhteisöllisen keskustelun ja tiedonvälityksen verkostoja. Päivittämisen helppouden lisäksi julkaisujärjestelmät tarjoavat erilaisia toimintoja myös vuorovaikutukseen ja keskustelujen seuraamisen helpottamiseen.

  1. Kommentointitoiminnon avulla jokaiseen merkintään voidaan liittää yksinkertainen keskustelupalsta lukijoiden palautteelle.
  2. Uutisvirtojen (RSS feed) avulla useiden eri blogien uusimpia merkintöjä voidaan seurata ja kerätä keskitetysti erilaisilla uutistenlukuohjelmilla ja Internetpalveluilla
  3. Trackback on useimmista järjestelmistä löytyvä toiminto, joka lisää merkintöjen yhteyteen tiedon sivuista, jotka ovat linkittäneet merkintään, laajentaen keskustelulinkin kaksisuuntaiseksi.

Tämä kehittyvä verkkojulkaisuformaatti on herättänyt helppoutensa ja vuorovaikutteisuutensa vuoksi kiinnostusta myös verkko-oppimisen alueella . Blogien avulla voidaan korvata kokonaan koulun, luokan tai opiskelijoiden www-sivut, mutta niitä voidaan käyttää myös luovasti osana verkko-opetusta.
Jere Majava siteeraa omassa artikkelissaan blogien opetuskäytöstä Stephen Downesin Educational Blogging artikkelissa tekemää jaotttelua blogien opetuskäytöstä seuraavasti:

  1. Yksinkertaisimmillaan blogia voidaan käyttää kurssin verkkosivujen päivittämiseen. Opiskelijan näkökulmasta ero perinteisin verkkosivuihin ei välttämättä ole suuri, mutta opettaja hyötyy julkaisujärjestelmän mahdollistamasta päivittämisen helppoudesta.
  2. Toinen tätä täydentävä tapa on käyttää blogia materiaalin keräämisessä linkittämällä ja kommentoimalla sivuilla kurssiin liittyviä verkosta löytyviä materiaaja.
  3. Kurssin verkkosivujen julkaiseminen blogina tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää sivujen kommentointitoimintoa. Kommentteja voidaan käyttää vapaamuotoisena keskustelu- ja palautekanavana, jolloin kommentointi täydentää luennoilla tapahtuvaa keskustelua. Blogi ja sen kommentointitoiminto tarjoavat siten ylimääräisen kanavan opiskelijoiden vuorovaikutukselle. Tämä on tärkeä lisäelementti erityisesti massakursseilla, joissa opiskelijoiden määrä asettaa rajoitteita itse opetustilanteessa käytävälle keskustelul.
  4. Seuraava aste on antaa blogin päivitysoikeudet myös opiskelijoille, jolloin blogi toimii esim. seminaarin osallistujien julkisena yhteistyöalueena
  5. Viidenneksi sovellukseksi Downes nimeää opiskelijoiden omien blogien kirjoittamisen osana kurssin suoritusta.

Sen sijaan että sivuja tehtäisiin joskus vaikealtakin tuntuvalla html-kielellä, blogia ylläpitävä voi keskittyä tuottamaan sisältöä ja suunnittelemaan oman bloginsa ulkoasua – erilaisia visuaalisia teemoja on tarjolla yleisimmille blogijärjestelmille runsain mitoin. Suosittuja blogeja käyttäjilleen tarjoavia ilmaispalveluita ovat muun muuassa LiveJournal, Blogger ja WordPress.com. Tarvittaessa oman blogin voi asentaa vaikka omalle koneelle testikäyttöön tai internet-operaattorin palvelimelle lataamalla blogi-ohjelmiston esimerkiksi wordpress.org –sivustolta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: